Z Bezdězu je za dobré viditelnosti vidět až třetina Čech!.jpg